Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 403. Από τα Quarks μέχρι το Σύμπαν

Ανακοινώσεις 2019-2020

13/12/2019

Τα μαθήματα της επόμενης εβδομάδας θα γίνουν την Τρίτη 17/12/19, 2:00-4:00 μμ και την Πέμπτη 19/12/19, 1:00-3:00 μμ.

15/11/2019

Λύσεις της 2ης Προόδου εδώ.

24/10/2019

Διηλεκτρική συνάρτηση (επιδεκτικότητα, δείκτης διάθλασης) εδώ.

03/10/2019

Σχετικά με μαθήματα ή ασκήσεις τις Τρίτες

Δεν θα γίνει ούτε μάθημα ούτε ασκήσεις στις 22/10, στις 5/11, ούτε φυσικά τις ημερομηνίες των προόδων. Θα συναντιόμαστε για μάθημα ή για ασκήσεις από δική μου πρωτοβουλία ή για ασκήσεις εάν υπάρχει πρωτοβουλία φοιτητών. Η όποια συνάντηση θα προαναγγέλλεται την προηγούμενη Παρασκευή.

24/09/2019

Α. Εγγραφές στο Μάθημα Φ403 για το εξάμηνο 2019-2020

Πριν εγγραφείς στο μάθημα Φ403 λάβε υπόψη σου ότι:

Υπάρχουν δύο και μόνο δύο εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης για το Φ403:

1. Ο κανονικός που συνίσταται σε τρεις προόδους και μια τελική εξέταση (οι λεπτομέρειες στο Site του μαθήματος και στην τάξη).

2. Ο κατ’εξαίρεση, μόνο για φοιτητές/τριες που ζούν εκτός Κρήτης και είναι παλαιών ετών (πράγμα που σημαίνει ότι τον Σεπτεμβρίο του 2019 έχουν συμπληρώσει ήδη 12 εξάμηνα φοίτησης). Στον κατ' εξαίρεση τρόπο ο τελικός βαθμός προκύπτει μόνο από την τελική εξέταση. Εάν υπάρχουν άλλοι λόγοι που δεν επιτρέπουν στο φοιτητή/τρια να συμμετέχει στις προόδους, τότε χρειάζεται εκ των προτέρων ειδική άδεια του διδάσκοντα έπειτα από δικαιολογημένη γραπτή αίτηση του φοιτητή (της φοιτήτριας).

3. Στην συμπληρωματική εξέταση του Σεπτεμβρίου 2020 και για όσους ανήκουν στην περίπτωση 1, θα διατηρηθεί ο συνολικός βαθμός προόδων (βάσει των γνωστών συντελεστών βαρύτητας) στον οποίο θα προστεθεί ο βαθμός της εξέτασης του Σεπτεμβρίου 2020 (πολλαπλασιασμένος με 0,5) για να προκύψει ο τελικός βαθμός.

B. Η εξέταση για το Φ403 και για το εξάμηνο 2019-2020 είναι:

1Η ΠΡΟΟΔΟΣ 15/10, ΜΕΤΑ ΑΠΟ 12 ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ, ΚΕΦ 1-4, 10+5%*

2Η ΠΡΟΟΔΟΣ 12/11, ΜΕΤΑ ΑΠΟ 16 ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ, ΚΕΦ 5-9, 10+5%*

3Η ΠΡΟΟΔΟΣ 10/12, ΜΕΤΑ ΑΠΟ 16 ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ, ΚΕΦ 10-13, 10+10%*

ΤΕΛΙΚΗ εξέταση Ιανουαρίου 2020: 30%+20%=50%

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020: 30%+20%=50%

Σύνολο: 60%+40%=100% (1ο ποσοστό ηλεκτρονικό 2ο ποσοστό γραπτό)

Οι πρόοδοι συνολικά καλύπτουν το 50% του τελικού βαθμού και η τελική εξέταση το άλλο 50%.

Όσοι παραδίδουν συστηματικά ασκήσεις θα έχουν επί πλέον μέχρι μια μονάδα.

Στην συμπληρωματική εξέταση του Σεπτεμβρίου 2020 και για όσους ανήκουν στην περίπτωση 1, θα διατηρηθεί ο συνολικός βαθμός προόδων (βάσει των γνωστών συντελεστών βαρύτητας) στον οποίο θα προστεθεί ο βαθμός της εξέτασης του Σεπτεμβρίου 2020 (πολλαπλασιασμένος με 0,5) για να προκύψει ο τελικός βαθμός.

Οι ώρες γραφείου για το 2019-2020 θα είναι (γραφείο ΙΤΕ, κτήριο Πάρκου 1ος όροφος, τηλ. 1560):

Τρίτη 16:00-17:00,

Πέμπτη 15:30-16:30,

Παρασκευή 14:30-15:30,

Αμέσως μετά το τέλος των μαθημάτων μου, Πέμπτη 3μμ και Παρασκευή 2 μμ, μπορεί να υπάρχει συνεννόηση για όποια συνάντηση χρειάζεται.

Ανακοινώσεις 2018-2019

28/11/2018

Λύσεις της τρίτης Προόδου εδώ.

15/11/2018

Προσέξτε ιδιαιτέρως τις λυμένες ασκήσεις 10.1, 10.2, 10.4 και 10.6. .

Λύστε την άλυτη άσκηση 10.3 με παράδοση την 21.11.2018.

8/11/2018

ERRATA στην 5η Έκδοση του «Από τα κουάρκ μέχρι το Σύμπαν» εδώ.

23/10/2018

Ανακοίνωση & Άσκηση εδώ.

17/10/2018

Διηλεκτρική συνάρτηση (επιδεκτικότητα, δείκτης διάθλασης, κλπ) εδώ.

16/10/2018

Παράδειγμα γραπτής απάντησης στη πρώτη πρόοδο εδώ.

15/10/2018

Θα υπάρξει και τρίτο τμήμα για την εξέταση προόδου της 16/10/2018 με ώρες 4:30 εως 5:40, στο οποίο θα εγγραφούν και θα λάβουν μέρος όσοι δεν πρόλαβαν να γραφτούν στο πρώτο και το δεύτερο τμήμα και όσοι έχουν εργαστήριο μέχρι τις 4:00 μμ.

09/07/2018

1. Πριν αρχίσουν τα μαθήματα ρίξτε μια ματιά στο site του μαθήματος , στα Βοηθήματα , και στο Τυπολόγιο (2013) (Βελτιωμένη εκδοχή στη 5η έκδοση του βιβλίου, Πιν. 11-13).

2. Μελετήστε επίσης το Κεφάλαιο Α του Βιβλίου διαθέσιμο εδώ.

09/07/2018

Εγγραφές στο Μάθημα Φ403

Πριν εγγραφείς στο μάθημα Φ403 λάβε υπόψη σου ότι:

Υπάρχουν δύο και μόνο δύο εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης για το Φ403:

1. Ο κανονικός που συνίσταται σε τέσσερις προόδους και μια τελική εξέταση (οι λεπτομέρειες στο Site του μαθήματος και στην τάξη)

2. Ο κατ’εξαίρεση, μόνο για φοιτητές/τριες παλαιών ετών που ζουν εκτός νομού Ηρακλείου, και συνίσταται μόνο από την τελική εξέταση.

Αν ανήκεις στη δεύτερη κατηγορία, δήλωσέ το κατά την εγγραφή σου.

Ανακοινώσεις Παλαιοτέρων Ετών

07/12/2017

Η εξεταστέα ύλη για την Τρίτη πρόοδο, είναι μέχρι τη σελίδα 226, του 13ου κεφαλαίου.

20/10/2017

Ασκήσεις για το κεφ. 7 εδώ.

11/10/2017, AΛΛΑΓΕΣ στις ημερομηνίες προόδων

Η επόμενη πρόοδος θα γίνει στις 10/11/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:45-13:45. Η μεθεπόμενη πρόοδος θα γίνει στις 8/12/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:45-13:45. Την Τρίτη 7/11/2017 και την Τρίτη 5/12/2017 θα γίνουν κανονικά μαθήματα. ΜΕΛΕΤΗ: Στο Site του μαθήματος και υπό τον τίτλο ασκήσεις υπάρχουν ασκήσεις και προβλήματα παλαιότερων ετών συχνά λυμένες για περαιτέρω μελέτη

08/10/2017

Για την πρόοδο 10/10: Για διευκόλυνση των φοιτητών που την ώρα της προόδου έχουν εργαστήριο θα ανοίξει ενα τρίτο τμήμα 4-5μμ

13/09/2017

Το πρώτο μάθημα για το Φ403 θα γίνει στις 26/09/2017 και ώρα 14:00, στην αίθουσα 1.

13/09/2017

Για το μάθημα Φ403, θα υπάρξουν τρεις ηλεκτρονικές πρόοδοι, στις ημερομηνίες 10/10/2017, 07/11/2017 και 5/12/2017, όλες Τρίτες, 14:00-16:00.

08/09/2017

Για το μάθημα Φ403 θα υπάρχουν στο φθινοπωρινό "εξάμηνο" του 2017 ηλεκτρονικοί πρόοδοι και τελική γραπτή εξέταση σε αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας (ή ηλεκτρονική διαφορετικής φύσεως, όπου θα χρειαστεί να λύσετε ασκήσεις). Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στο site του μαθήματος σύντομα. Όσοι δεν ζουν στο Ηράκλειο και αδυνατούν να μετέχουν στις προόδους θα πρέπει να κάνουν αίτηση στη Γραμματεία, ζητώντας να βαθμολογηθούν μόνο από την τελική εξέταση. Για να εγκριθεί η αίτησή τους θα πρέπει να αναφερθούν οι βάσιμοι λόγοι που δικαιολογούν την μη δυνατότητα συμμετοχής στις προόδους.

26/06/2017

Η εξέταση του Σεπτεμβρίου 2017 (7/9/2017) στο μάθημα Φ403 θα είναι αποκλειστικά ηλεκτρονική. 'Ισως χρειαστούν κάποιες πράξεις για να απαντηθούν οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Θα χρειαστεί προεγγγραφή για την εξεταση του μαθηματος.

21/11/2016

Τα αποτελέσματα της Β Προόδου του μαθήματος που έγινε την Παρασκευή 18/11/2016 βρίσκονται εδώ. Στην βαθμολογία έχει προστεθεί και ο βαθμός από τις γραπτές ασκήσεις.

1. Λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα (Ε. Ν. Οικονόμου) σε συνέδρια τα πρώτα δύο μαθήματα θα γίνουν:
1) Παρασκευη 23/9/2016, 12-2μμ, Αμφ Β
2) Παρασκευη 30/9/2016, 12-2μμ, Αμφ Β
Το τρίτο μάθημα θα γίνει την Τρίτη 4/10/2016, 2-4μμ, Αιθ. 1

2. Oι φοιτητές στο μάθημα Φ403 πρέπει να λάβουν μέρος στις προόδους έστω και αν μένουν εκτός Ηρακλείου για να έχουν εύλογη πιθανότητα να περάσουν το μάθημα, αφού οι πρόοδοι καλύπτουν 50% της τελικής βαθμολογίας. Εξαίρεση θα γίνει μόνο για ειδικές περιπτώσεις που καθιστούν σχεδόν αδύνατη τη συμμετοχή στις προόδους και έπειτα από αίτηση του φοιτητή στη Γραμματεία (μεχρι 15/10/2016) και έγκριση του διδάσκοντα.

3. Οι σημειώσεις 3ου μαθήματος 4/10/2016 εδώ.

4. Οι ασκήσεις των κεφαλαίων 1 και 2 (ημερομηνία παράδοσης 11/10/2016) βρίσκονται εδώ.

5. Σημειώσεις για την ολική εσωτερική κινητική ενέργεια (6/10/2016) εδώ.

6.Τύποι για τέλειο ημι-κλασικό αέριο (13/10/2016) εδώ.

7. Παρουσίαση PPT του τρόπου συμπλήρωσης των ενεργειακών φλοιών εδώ.

8. Παρουσίαση PPT σχετικά με τα υβριδισμένα τροχιακά εδώ.

9. Η τελική εξέταση του Ιανουαρίου στο μάθημα Φ 403 θα είναι μικτή: Επίλυση γραπτών ασκήσεων διαρκειας 1:30 σε αμφιθέατρα ή αίθουσες διδασκαλίας και στη συνέχεια ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στις αίθουσες υπολογιστών κατά τμήματα διάρκειας για κάθε τμήμα 40 λεπτών. Το βάρος του κάθε μέρους θα είναι 1/2.Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει όλα τα κεφάλαια του βιβλίου του μαθηματος.

- [4 Φεβ. 2013] Οι βαθμοί του μαθήματος καταχωρήθηκαν στο classweb. Εμφανίστηκαν στην εξέταση 86 φοιτητές και το ποσοστό επιτυχίας ήταν 45%. Το ιστόγραμμα κατανομής των βαθμών βρίσκεται εδώ.

- [25 Ιουν. 2013] Οι βαθμοί της ειδικής εξεταστικής του μαθήματος καταχωρήθηκαν στο classweb. Εμφανίστηκαν στην εξέταση 49 φοιτητές και το ποσοστό επιτυχίας ήταν 56%. Το ιστόγραμμα κατανομής των βαθμών βρίσκεται εδώ.

1. Τα Μαθήματα ξεκινούν την Τρίτη 8 Οκτ. 2013 και λήγουν την Τρίτη 21 Ιαν. 2014.

2. Η 1η πρόοδος του μαθήματος θα γίνει την Τρίτη 5 Νοε. 2013 από τις 7μμ έως τις 9μμ.

3. Οι βαθμοί της 1ης Προόδου βρίσκονται εδώ. Οι λύσεις των θεμάτων στα θέματα Α είναι εδώ και στα Β εδώ.

4. Η 2η πρόοδος του μαθήματος θα γίνει τη Δευτέρα 9 Δεκ. 2013 από τις 6μμ έως τις 8μμ.

5. Οι βαθμοί της 2ης Προόδου βρίσκονται εδώ. Οι λύσεις των θεμάτων στα θέματα Α είναι εδώ και στα Β εδώ.

6. Ένα δείγμα διαγωνίσματος πολλαπλών επιλογών είναι εδώ.

7. Θα πραγματοποιηθεί επιπλέον μάθημα την Τετάρτη 5 /2 /2014, στις 4:00-6:30 το απόγευμα στο Αμφ. Β.

8. Το μάθημα ασκήσεων της Τρίτης 17 Δεκ., θα γίνει τη Δευτεύρα 16 Δεκ. 2013 στις 11:00-13:00 στην Αίθουσα Σεμιναρίων του 1ου ορόφου.

9. Θα πραγματοποιηθεί επιπλέον μάθημα την Τετάρτη 5 /2 /2014, στις 4:00-6:30 το απόγευμα στο Αμφ. Β.

10. Οι λύσεις της εξέτασης της 7ης Φεβρουαρίου 2014 στα θέματα Α είναι εδώ στα Β εδώ και στα προβλήματα εδώ. .