Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 403. Από τα Quarks μέχρι το Σύμπαν

Διαλέξεις Μαθήματος

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται οι βιντεοσκοπιμένες διαλέξεις του μαθήματος όπως έγιναν κατά το χειμερινό εξάμηνο 2013-14. Aκουθούν οι διαλέξεις ομαδοποιημένες ανά κεφάλαιο του βασικού συγγράματος του μαθήματος, "Από τα Κουάρκ μέχρι το Σύμπαν: μια σύντομη περιήγηση", Ε.Ν. Οικονόμου, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (2012). Για κάθε κεφάλαιο δίνεται αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου των διαλέξεων, καθώς και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής τις οποίες πρέπει να λύσουν οι φοιτητές.