Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 403. Από τα Quarks μέχρι το Σύμπαν

Ασκήσεις 2019-2020

13/12/2019: Ασκήσεις Κεφ. 14 (ημερομηνία παράδοσης 19/12/2019) εδώ.

06/12/2019: Ασκήσεις Κεφ. 12 & 13 (ημερομηνία παράδοσης 13/12/2019) εδώ.

28/11/2019: Ασκήσεις II Κεφ. 11 (ημερομηνία παράδοσης 6/12/2019) εδώ.

21/11/2019: Ασκήσεις Κεφ. 11 (ημερομηνία παράδοσης 29/11/2019) εδώ.

15/11/2019: Ασκήσεις Κεφ. 10 (ημερομηνία παράδοσης 22/11/2019) εδώ.

15/11/2019: Λύσεις της 2ης Προόδου εδώ.

06/11/2019: Ασκήσεις Κεφ. 9 (ημερομηνία παράδοσης 15/11/2019) εδώ.

31/10/2019: Ασκήσεις Κεφ. 8 (ημερομηνία παράδοσης 8/11/2019) εδώ.

24/10/2019: Ασκήσεις Κεφ. 6 & 7 (ημερομηνία παράδοσης 1/11/2019) εδώ.

17/10/2019: Ασκήσεις Κεφ. 5 (ημερομηνία παράδοσης 25/10/2019) εδώ.

11/10/2019: Ασκήσεις Κεφ. 3 & 4 (ημερομηνία παράδοσης 18/10/2019) εδώ.

03/10/2019: Ασκήσεις Κεφ. 1 & 2 (ημερομηνία παράδοσης 11/10/2019) εδώ.

26/09/2019: Ασκήσεις Κεφ. Α (ημερομηνία παράδοσης 4/10/2019) εδώ.

Ασκήσεις 2018-2019

1. 16/10/2018: Παράδειγμα γραπτής απάντησης στη πρώτη πρόοδο εδώ.

2. 18/10/2018: Άσκηση # 3 (ημερομηνία παράδοσης 25/10/2018) εδώ.

Ασκήσεις 2017-2018

1. Πρώτο σετ ασκήσεων (ημερομηνία παράδοσης 6/10/2017) βρίσκονται εδώ.

Ασκήσεις 2016-2017

1. Οι ασκήσεις των κεφαλαίων 1 και 2 (ημερομηνία παράδοσης 11/10/2016) βρίσκονται εδώ. Απαντήσεις:
Chapter 1: 1,d; 2,c; 3,b; 4,a; 5,c; 6,c; 7,d; 8,b; 9,a; 10,d; 11,b; 12,c
Chapter 2: 1,c; 2,b; 3,c; 4,c; 5,b; 6,a; 7,c; 8,b; 9,b; 10,b

2. Το 2ο σετ ασκήσειων (ημερομηνία παράδοσης 20/10/2016) βρίσκεται εδώ. Λύσεις εδώ

3. Το 3ο σετ ασκήσειων (ημερομηνία παράδοσης 21/10/2016) βρίσκεται εδώ.

4. Απαντήσεις στις ερωτήσεις των κεφαλαίων 3,4,5
Chapter 3: 1c, 2d, 3a, 4c, 5c, 6a, 7b, 8b, 9c, 10c
Chapter 4: 1c, 2b, 3c, 4c, 5c, 6b, 7a, 8a
Chapter 5: 1c, 2b, 3a, 4c, 5b, 6d, 7c, 8b, 9d, 10c, 11d, 12 ( λάθος ερώτηση, λείπουν στοιχεία) 13a, 14c

5. Ερωτήσεις/Ασκήσεις (ημερομηνία παράδοσης 10/11/2016) Κεφαλαίου 7 και Κεφαλαίου 8

6. Ερωτήσεις/Ασκήσεις για τα άτομα.

7. Ερωτήσεις/Ασκήσεις (ημερομηνία παράδοσης 29/11/2016) Κεφαλαίου 10, 11

8. Λύσεις Προόδου εδώ

9. Απαντήσεις στις ερωτήσεις του κεφαλαίου 7
1,a; 2,a; 3, βλ. σελ. 109; 4, Βλ. Σελ. 110;
5, 1st, Yes (strong interactions). 2nd, No (violation of baryon number and spin). 3rd, Yes (strong interactions). 4th, Yes (weak interactions, ΔS=1). 5th, Yes (weak interactions, ΔS=1). 6th, No (violation of lepton muon number). 7th, No (violation of lepton muon and electron number). 8th, No (violation of baryon number). 9th, No (violation of charge conservation).

10. Απαντήσεις στις ερωτήσεις του κεφαλαίου 8
1,c; 2,b; 3,c; 4,c; 5,c; 6,a; 7,d; 8,a; 9,d; 10,c;

11. Απαντήσεις στις ερωτήσεις του κεφαλαίου 9
1,b; 2,a; 3,d; 4,c; 5,a; 6,b; 7,b; 8,c; 9,a; 10,d; 11,a; 12,c; 13,b; 14,d; 15,b; 16,d; 17,b

12. Άσκηση (ημερομηνία παράδοσης 29/11/2016)
Οι πειραματικες τιμες του μηκους δεσμου και της συχνοτητας ταλαντωσης δινονται στον Πιν. 10.1, σελ. 148 για 5 διατομικά μορια. Για αυτα τα πεντε μορια υπολογιστε τον λογο δd/d.

13. Λύση άσκησης για dδ/δ εδώ

14. Απαντήσεις στις ερωτήσεις για τα μόρια
1,a; 2,d; 3,b; 4,d; 5,c; 6,d; 7,c; 8,d; 9,b; 10,a; 11,c; 12,b; 13,a; 14,d; 15,a; 16,c; 17,d; 18,a; 19,c; 20,a; 21,b; 22,b; 23,d; 24,a; 25,c

15. Ερωτήσεις/Ασκήσεις για το κεφάλαιο 12 (Παραδοση για τις ερωτησεις 1-26 την 6/12/2016, ενώ για τις ερωτησεις 27-40 την 9/12/2016) εδώ

16. Ερωτήσεις/Ασκήσεις (ημερομηνία παράδοσης 13/12/2016) Κεφαλαίου 12.

17. Ερωτήσεις/Ασκήσεις (ημερομηνία παράδοσης 15/12/2016) Κεφαλαίου 13.

18. Ερωτήσεις και απαντήσεις Κεφαλαίου 14.

19. Απαντήσεις στις ερωτήσεις του Κεφαλαίου 12 (Πλανήτες)
1,a; 2,b; 3,b; 4,c; 5,c; 6,a; 7,c; 8,b; 8,b; 9,c; 10,b; 11,c; 12,a; 13,d

20. Απαντήσεις στις ερωτήσεις του Κεφαλαίου 13 (Άστρα)
1,b; 2,c; 3,b; 4,c; 5,c; 6,c; 7,b; 8,a; 9,b; 10,c; 11,c; 12,d; 13,d; 14,c; 15,b; 16,c; 17,d; 18,b; 19,a; 20,c; 21,b; 22,c; 23,a; 24,c; 25,b

Ασκήσεις Παλαιοτέρων Ετών

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται μια σειρά από αρχεία τα οποία περιλαμβάνουν σύντομη περίληψη της ύλης που καλύφθηκε κατά τη διάρκεια κάθε εβδομάδες καθώς και ασκήσεις τις οποίες καλό είναι να λύνουν οι φοιτητές.

 • 1η εβδομάδα (αρχείο PDF) - 10 Οκτ. 2013
 • 1η εβδομάδα (αρχείο PDF) - 12 Οκτ. 2013
 • 2η εβδομάδα - Ασκήσεις (αρχείο PDF) - 15 Οκτ. 2013
 • 2η εβδομάδα - Συμπλήρωμα θεωρίας (αρχείο PDF) - 17 Οκτ. 2013
 • Τα τρία πρώτα κεφάλαια του συγγράμματος "Από τα Quarks μέχρι το Σύμπαν" βρίσκονται ως αρχείο PDF εδώ) - 20 Οκτ. 2013
 • 3η εβδομάδα - Συμπλήρωμα θεωρίας Θερμοδυναμικής (αρχείο PDF) - 20 Οκτ. 2013
 • 3η εβδομάδα - Ασκήσεις (αρχείο PDF) - 20 Οκτ. 2013
 • 4η εβδομάδα - Ασκήσεις και σχόλια για CGS/SI (αρχείο PDF) - 28 Οκτ. 2013
 • 5η εβδομάδα - Ασκήσεις και σχόλια (αρχείο PDF) - 1 Νοε. 2013
 • 6-7η εβδομάδα - Ασκήσεις και σχόλια (αρχείο PDF) - 15 Νοε. 2013
 • 8η εβδομάδα - Ασκήσεις και σχόλια (αρχείο PDF) - 22 Νοε. 2013
 • 9η εβδομάδα - Ασκήσεις (αρχείο PDF) - 29 Νοε. 2013