Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 403. Από τα Quarks μέχρι το Σύμπαν

Περιγραφή - Χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020

Tο μάθημα Φ-403 ¨Από τα Quarks μέχρι το Σύμπαν" απευθύνεται σε τεταρτοετείς φοιτητές του Τμήματος Φυσικής. Αποτελεί μία συνοπτική επανάληψη της ύλης που έχουν ήδη διδαχθεί (με κάποιες συμπληρώσεις) αλλά σε επίπεδο μαθηματικών που να μην ξεπερνά το αυτό του Λυκείου και με έμφαση στην φυσική κατανόηση. Τονίζεται η ισχύς της διαστατικής ανάλυσης στην εξαγωγή τύπων και η καίρια σημασία των τριών νόμων της κβαντομηχανικής (Heisenberg, Pauli, Schroedinger) για την ερμηνεία του Κόσμου από το επίπεδο των πρωτονίων/νετρονίων μέχρι το Σύμπαν.

Για το Χειμερινό Εξάμηνο 2020-21 η ιστοσελίδα του μαθήματος είναι:
https://eclass.physics.uoc.gr/courses/PH403/

Αξιολόγηση

 • Η παρουσία στο μάθημα δεν είναι υποχρεωτική. Η εμπειρία όμως έχει δείξει ότι η παρακολούθηση βοηθά ιδιαίτερα στην κατανόηση εννοιών και στην καλύτερη επίδοση στις εξετάσεις. Η ύλη του μαθήματος θα καλυφθεί σε 13 εβδομάδες. Συνιστάται θερμά η μελέτη της τρέχουσας ύλης σε εβδομαδιαία βάση.

 • Ο βαθμός του μαθήματος καθορίζεται κατά 50% περίπου από την επίδοση στις προόδους με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και γραπτές απαντήσεις και κατά 50% περίπου από την τελική εξέταση εφ'όλης της ύλης η οποία θα περιλαμβάνει και λύσεις προβλημάτων. Θα ληφθεί ειδική πρόνοια για όσους δεν είναι εφικτό να συμμετάσχουν στις προόδους, η οποία θα ανακοινώνεται κατά την έναρξη του κάθε εξαμήνου. Κατά την έναρξη του κάθε εξαμήνου θα ανακοινώνεται επίσης η εξεταστική διαδικασία που για το τρέχον εξάμηνο, 2019-2020 είναι:

 • 1Η ΠΡΟΟΔΟΣ 15/10, ΜΕΤΑ ΑΠΟ 12 ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ, ΚΕΦ 1-4, 10+5%*

  2Η ΠΡΟΟΔΟΣ 12/11, ΜΕΤΑ ΑΠΟ 16 ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ, ΚΕΦ 5-9, 10+5%*

  3Η ΠΡΟΟΔΟΣ 10/12, ΜΕΤΑ ΑΠΟ 16 ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ, ΚΕΦ 10-13, 10+10%*

  ΤΕΛΙΚΗ εξέταση Ιανουαρίου 2020 30%+20%=50%

  ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 30%+20%=50%

  Σύνολο: 60%+40%=100% (1ο ποσοστό ηλεκτρονικό 2ο ποσοστό γραπτό)

  Οι πρόοδοι συνολικά καλύπτουν το 50% του τελικού βαθμού και η τελική εξέταση το άλλο 50%.

  Όσοι παραδίδουν συστηματικά ασκήσεις θα έχουν επί πλέον μέχρι μια μονάδα.

  Στην συμπληρωματική εξέταση του Σεπτεμβρίου 2020 και για όσους ανήκουν στην περίπτωση 1 (βλ. ανακοινώσεις), θα διατηρηθεί ο συνολικός βαθμός προόδων (βάσει των γνωστών συντελεστών βαρύτητας) στον οποίο θα προστεθεί ο βαθμός της εξέτασης του Σεπτεμβρίου 2020 (πολλαπλασιασμένος με 0,5) για να προκύψει ο τελικός βαθμός.

Γενικά

ΦΥΣ-403. Από τα Quarks μέχρι το Σύμπαν
Ώρες: 4
ΕCTS: 7
Εξάμηνο: 7ο

Διδάσκων:
Λευτέρης Οικονόμου
- Σύντομο βιογραφικό
Γραφείο: 1ος όροφος, STEP-C, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Ώρες Γραφείου: Τρίτη 16:00-17:00, Πέμπτη 15:30-16:30 και Παρασκευή 14:30-15:30
e-mail: economou@admin.forth.gr , τηλ. επικοινωνίας: 1560

Ώρες Διαλέξεων:
Πέμπτη 13:00-15:00, Αμφ. B
Παρασκευή 12:00-14:00, Αμφ. B
Τρίτη ασκήσεις 14:00-16:00, Αιθ. 1, ή Εξέταση προόδων 14:00, Αιθ. υπολογιστών 1 & 2

Μετά το τέλος των μαθημάτων, Πέμπτη 3μμ και Παρασκευή 2 μμ, μπορεί να υπάρχει συνεννόηση για όποια συνάντηση χρειάζεται.