Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 403. Από τα Quarks μέχρι το Σύμπαν

Περιγραφή - Χειμερινό Εξάμηνο 2015-2016

Tο μάθημα Φ-403 ¨Από τα Quarks μέχρι το Σύμπαν" απευθύνεται σε τεταρτοετείς φοιτητές του Τμήματος Φυσικής. Αποτελεί μία συνοπτική επανάληψη της ύλης που έχουν ήδη διδαχθεί (με κάποιες συμπληρώσεις) αλλά σε επίπεδο μαθηματικών που να μην ξεπερνά το αυτό του Λυκείου και με έμφαση στην φυσική κατανόηση. Τονίζεται η ισχύς της διαστατικής ανάλυσης στην εξαγωγή τύπων και η καίρια σημασία των τριών νόμων της κβαντομηχανικής (Heisenberg, Pauli, Schroedinger) για την ερμηνεία του Κόσμου από το επίπεδο των πρωτονίων/νετρονίων μέχρι το Σύμπαν.

Αξιολόγηση

  • Η παρουσία στο μάθημα δεν είναι υποχρεωτική. Η εμπειρία όμως έχει δείξει ότι η παρακολούθηση βοηθά ιδιαίτερα στην κατανόηση εννοιών και στην καλύτερη επίδοση στις εξετάσεις. Η ύλη του μαθήματος θα καλυφθεί σε 13 εβδομάδες.

  • Ο βαθμός του μαθήματος καθορίζεται κατά 50% από την επίδοση στις τρεις προόδους με ερωτήσεις πολλάπλής επιλογής και κατά 50% από από την επίδοση στην τελική εξέταση του Ιανουαρίου εφ'όλης της ύλης η οποία θα περιλαμβάνει λύση προβλημάτων. Με άνω του 4.75 στο τελικό διαγώνισμα ένας φοιτητές περνά το μάθημα. Ο τελικός βαθμός είναι το μέγιστο ανάμεσα στο τελικό και το συνδιασμό του τελικού και (50% του τελικού και 50% από τις προόδους). Επομένως η συμμετοχή στις προόδους μόνο βοηθά.

  • 1η πρόοδος [Κεφ. 1 έως και Κεφ. 5] (13%): Τετάρτη 21 Οκτ. 2015, και ώρες 09:00-13:30
    2η πρόοδος (17%): Τετάρτη 18 Νοε. 2015, και ώρες 09:00-13:30
    3η πρόοδος (20%): Τετάρτη 16 Δεκ. 2015, και ώρες 09:00-13:30

Γενικά

ΦΥΣ-403. Από τα Quarks μέχρι το Σύμπαν
Ώρες: 4
ΕCTS: 7
Εξάμηνο: 7ο

Διδάσκων:
Λευτέρης Οικονόμου
- Σύντομο βιογραφικό
Γραφείο: 1ος όροφος, STEP-C, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Ώρες Γραφείου: Πέμπτη 15:00-16:30 και Παρασκευή 14:00-15:30
e-mail: economou@admin.forth.gr

Ώρες Διαλέξεων:
Τρίτη 14:00-16:00, Αιθ. 1
Πέμπτη 13:00-15:00, Αμφ. B
(σε περίπτωση αναπλήρωσης Παρασκευή 12:00-14:00, Αμφ. B)