Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 403. Από τα Quarks μέχρι το Σύμπαν

Περιγραφή - Χειμερινό Εξάμηνο 2016-2017

Tο μάθημα Φ-403 ¨Από τα Quarks μέχρι το Σύμπαν" απευθύνεται σε τεταρτοετείς φοιτητές του Τμήματος Φυσικής. Αποτελεί μία συνοπτική επανάληψη της ύλης που έχουν ήδη διδαχθεί (με κάποιες συμπληρώσεις) αλλά σε επίπεδο μαθηματικών που να μην ξεπερνά το αυτό του Λυκείου και με έμφαση στην φυσική κατανόηση. Τονίζεται η ισχύς της διαστατικής ανάλυσης στην εξαγωγή τύπων και η καίρια σημασία των τριών νόμων της κβαντομηχανικής (Heisenberg, Pauli, Schroedinger) για την ερμηνεία του Κόσμου από το επίπεδο των πρωτονίων/νετρονίων μέχρι το Σύμπαν.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ.
Την Τρίτη 24/1/2017, ώρα 12-4μμ, στην Aίθουσα 1 θα υπάρξει έκτακτο μάθημα για επίλυση αποριών και απαντήσεις σε ερωτήσεις.

Αξιολόγηση

 • Η παρουσία στο μάθημα δεν είναι υποχρεωτική. Η εμπειρία όμως έχει δείξει ότι η παρακολούθηση βοηθά ιδιαίτερα στην κατανόηση εννοιών και στην καλύτερη επίδοση στις εξετάσεις. Η ύλη του μαθήματος θα καλυφθεί σε 13 εβδομάδες. Συνιστάται θερμά η μελέτη της τρέχουσας ύλης σε εβδομαδιαία βάση.

 • Ο βαθμός του μαθήματος καθορίζεται κατά 50% από την επίδοση στις προόδους με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και κατά 50% από την τελική εξέταση εφ'όλης της ύλης η οποία θα περιλαμβάνει και λύσεις προβλημάτων. Θα ληφθεί ειδική πρόνοια για όσους δεν είναι εφικτό να συμμετάσχουν στις προόδους, η οποία θα ανακοινώνεται κατά την έναρξη του κάθε εξαμήνου. Κατά την έναρξη του κάθε εξαμήνου θα ανακοινώνεται επίσης η εξεταστική διαδικασία που για το τρέχον εξάμηνο είναι:

 • 1η πρόοδος (13%): Τρίτη 25 Οκτ. 2016, και ώρες 09:00-13:30 (Ηλεκτρονική εξέταση πολλαπλής επιλογής)
  2η πρόοδος (17%): Παρασκευή 18 Νοε. 2016, και ώρες 09:00-13:30 (Ηλεκτρονική εξέταση πολλαπλής επιλογής)
  3η πρόοδος (20%): Παρασκευή 16 Δεκ. 2016, και ώρες 09:00-13:30 (Ηλεκτρονική εξέταση πολλαπλής επιλογής)
  Τελική εξέταση (50%): Πέμπτη 26 Ιαν. 2017 (μικτό σύστημα 50% γραπτά και 50% ηλεκτρονικά, σε όλη την ύλη.)
  Η τελική εξέταση για το έτος 2017-18 θα είναι γραπτή σε αμφιθέατρα ή/και αίθουσες διδασκαλίας και θα περιλαμβάνει κυρίως επίλυση ασκήσεων. Η τελική εξέταση θα καθορίσει τον τελικό βαθμό κατά 50%. Η εξεταστέα υλη περιλαμβάνει όλα τα κεφάλαια του βιβλίου του μαθήματος.

Γενικά

ΦΥΣ-403. Από τα Quarks μέχρι το Σύμπαν
Ώρες: 4
ΕCTS: 7
Εξάμηνο: 7ο

Διδάσκων:
Λευτέρης Οικονόμου
- Σύντομο βιογραφικό
Γραφείο: 1ος όροφος, STEP-C, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Ώρες Γραφείου: Πέμπτη 15:00-16:30 και Παρασκευή 14:00-15:30
e-mail: economou@admin.forth.gr

Ώρες Διαλέξεων:
Τρίτη 14:00-16:00, Αιθ. 1
Πέμπτη 13:00-15:00, Αμφ. B
Παρασκευή 12:00-14:00, Αμφ. B