Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 403. Από τα Quarks μέχρι το Σύμπαν

Ανακοινώσεις

26/06/2017

Η εξέταση του Σεπτεμβρίου 2017 (7/9/2017) στο μάθημα Φ403 θα είναι αποκλειστικά ηλεκτρονική. 'Ισως χρειαστούν κάποιες πράξεις για να απαντηθούν οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Θα χρειαστεί προεγγγραφή για την εξεταση του μαθηματος.

21/11/2016

Τα αποτελέσματα της Β Προόδου του μαθήματος που έγινε την Παρασκευή 18/11/2016 βρίσκονται εδώ. Στην βαθμολογία έχει προστεθεί και ο βαθμός από τις γραπτές ασκήσεις.

1. Λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα (Ε. Ν. Οικονόμου) σε συνέδρια τα πρώτα δύο μαθήματα θα γίνουν:
1) Παρασκευη 23/9/2016, 12-2μμ, Αμφ Β
2) Παρασκευη 30/9/2016, 12-2μμ, Αμφ Β
Το τρίτο μάθημα θα γίνει την Τρίτη 4/10/2016, 2-4μμ, Αιθ. 1

2. Oι φοιτητές στο μάθημα Φ403 πρέπει να λάβουν μέρος στις προόδους έστω και αν μένουν εκτός Ηρακλείου για να έχουν εύλογη πιθανότητα να περάσουν το μάθημα, αφού οι πρόοδοι καλύπτουν 50% της τελικής βαθμολογίας. Εξαίρεση θα γίνει μόνο για ειδικές περιπτώσεις που καθιστούν σχεδόν αδύνατη τη συμμετοχή στις προόδους και έπειτα από αίτηση του φοιτητή στη Γραμματεία (μεχρι 15/10/2016) και έγκριση του διδάσκοντα.

3. Οι σημειώσεις 3ου μαθήματος 4/10/2016 εδώ.

4. Οι ασκήσεις των κεφαλαίων 1 και 2 (ημερομηνία παράδοσης 11/10/2016) βρίσκονται εδώ.

5. Σημειώσεις για την ολική εσωτερική κινητική ενέργεια (6/10/2016) εδώ.

6.Τύποι για τέλειο ημι-κλασικό αέριο (13/10/2016) εδώ.

7. Παρουσίαση PPT του τρόπου συμπλήρωσης των ενεργειακών φλοιών εδώ.

8. Παρουσίαση PPT σχετικά με τα υβριδισμένα τροχιακά εδώ.

9. Η τελική εξέταση του Ιανουαρίου στο μάθημα Φ 403 θα είναι μικτή: Επίλυση γραπτών ασκήσεων διαρκειας 1:30 σε αμφιθέατρα ή αίθουσες διδασκαλίας και στη συνέχεια ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στις αίθουσες υπολογιστών κατά τμήματα διάρκειας για κάθε τμήμα 40 λεπτών. Το βάρος του κάθε μέρους θα είναι 1/2.Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει όλα τα κεφάλαια του βιβλίου του μαθηματος.

Ανακοινώσεις Παλαιοτέρων Ετών

- [4 Φεβ. 2013] Οι βαθμοί του μαθήματος καταχωρήθηκαν στο classweb. Εμφανίστηκαν στην εξέταση 86 φοιτητές και το ποσοστό επιτυχίας ήταν 45%. Το ιστόγραμμα κατανομής των βαθμών βρίσκεται εδώ.

- [25 Ιουν. 2013] Οι βαθμοί της ειδικής εξεταστικής του μαθήματος καταχωρήθηκαν στο classweb. Εμφανίστηκαν στην εξέταση 49 φοιτητές και το ποσοστό επιτυχίας ήταν 56%. Το ιστόγραμμα κατανομής των βαθμών βρίσκεται εδώ.

1. Τα Μαθήματα ξεκινούν την Τρίτη 8 Οκτ. 2013 και λήγουν την Τρίτη 21 Ιαν. 2014.

2. Η 1η πρόοδος του μαθήματος θα γίνει την Τρίτη 5 Νοε. 2013 από τις 7μμ έως τις 9μμ.

3. Οι βαθμοί της 1ης Προόδου βρίσκονται εδώ. Οι λύσεις των θεμάτων στα θέματα Α είναι εδώ και στα Β εδώ.

4. Η 2η πρόοδος του μαθήματος θα γίνει τη Δευτέρα 9 Δεκ. 2013 από τις 6μμ έως τις 8μμ.

5. Οι βαθμοί της 2ης Προόδου βρίσκονται εδώ. Οι λύσεις των θεμάτων στα θέματα Α είναι εδώ και στα Β εδώ.

6. Ένα δείγμα διαγωνίσματος πολλαπλών επιλογών είναι εδώ.

7. Θα πραγματοποιηθεί επιπλέον μάθημα την Τετάρτη 5 /2 /2014, στις 4:00-6:30 το απόγευμα στο Αμφ. Β.

8. Το μάθημα ασκήσεων της Τρίτης 17 Δεκ., θα γίνει τη Δευτεύρα 16 Δεκ. 2013 στις 11:00-13:00 στην Αίθουσα Σεμιναρίων του 1ου ορόφου.

9. Θα πραγματοποιηθεί επιπλέον μάθημα την Τετάρτη 5 /2 /2014, στις 4:00-6:30 το απόγευμα στο Αμφ. Β.

10. Οι λύσεις της εξέτασης της 7ης Φεβρουαρίου 2014 στα θέματα Α είναι εδώ στα Β εδώ και στα προβλήματα εδώ. .